Нашият екип

В „Конкордия” сътрудничат и работят голям брой хора – компетентни специалисти в социално-педагогическата сфера, както и мотивирани доброволци. Обединяващото за всички нас е желанието да допринасяме за развитието на социалните услуги и за осигуряването на бъдеще на децата и младите хора в риск. 

BGBGROROMDMDATATDEDE
Maestro, MasterCard, Visa, American Express, Discover, Bank

Facebook YouTube