Фондация „Конкордия България” развива нископрагови социални услуги, базирани на реалните потребности от подкрепа на децата и младите хора в риск. Екипът ни е отворен към допълнителни дейности и възможности за сътрудничество с цел разширяване не само на собствения ни кръгозор, но и този на клиентите ни.

BGBGROROMDMDATATDEDE
Maestro, MasterCard, Visa, American Express, Discover, Bank

Facebook YouTube