14.11.2017 г. Преди настъпването на зимата младежите от Преходно жилище на фондация "Конкордия България" инициираха поставяне на хранилки за птици в Северния парк на София. Те сами изработиха хранилките от изхвърлени пластмасови бутилки, като по този начин младите хора показаха креативност и съчетаха рециклирането на отпадъци с грижа за биологичното разнообразие на птиците в столицата. 
Инициативата беше полудневна и - освен че включваше сериозна работа - беше съчетана с игри и забавни преживявания.

BGBGROROMDMDATATDEDE
Maestro, MasterCard, Visa, American Express, Discover, Bank

Facebook YouTube