На 04.06.2018 г. представители на фондация "Конкордия България" участваха в първия Годишен форум на доставчиците на социални услуги на територията на Столична община за 2018 г. за обсъждане на резултатите от провеждането на социалната политика в гр. София, успешните модели и предизвикателствата в социалната сфера, проведен във Френския културен институт при следната програма: 

10:00 – 10:15     Откриване на Годишния форум за 2018 г.
Обръщение от г-жа Йорданка Фандъкова, Кмет на Столична община
Приветствие от г-н Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика чрез г-жа Росица Димитрова, Заместник министър на труда и социалната политика

10:15 – 11:00     Рамка за качеството на социалните услуги в Столична община
- Албена Атанасова, заместник кмет по направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“, Столична община
- Надя Шабани, „Български център за нестопанско право“
- Събина Събева, „Международна социална служба – България“
- Мая Василева, Национално сдружение на общините в Република България
- Галя Маркова, Ноу хау център

11:00 – 12:00     Мониторинг на качеството на социалните услуги
- Фондация „Конкордия България“ – Мониторинг на социална услуга по метода на системен одит
- Фондация „Международна социална служба - България“ - Ежегоден мониторинг на качеството на предоставяните социални услуги
- Фондация „Светът на Мария“ и Институт за социални услуги в общността – Външен мониторинг на дейността, през развитието на клиентите на услугата

13:00 - 15:45     Качество на предоставянето на социалните услуги по Рамката за качеството на социалните услуги
- Сдружение „Дете и пространство“ - Терапевтична рамка за оказване на подкрепа на екипите, работещи с деца и младежи
- Сдружение „Каритас София“ - Работа с родители и близки на потребителите и работа с доброволци
- Фондация “Асоциация Анимус“ - Работа с деца с поведенчески проблеми и родителите им и други практики от работа по случай
- Фондация „За нашите деца“ - Система за управление на човешкия капитал
- Сдружение „Деца и юноши“ – Кризата като възможност за промяна и развитие
- Български червен кръст - Мотивационна система в Наблюдавано жилище “Шарената къща”
- Фондация „Светът на Мария“ - Надграждане на дейностите в услугата и cупервизия по случай в услугата

Други практики
- Миглена Герасимова, Визия за София – Карта на социалните услуги в Столична община
- Добри практики от социални услуги, предоставяни от Столична община

15:45 – 16:00 Закриване на Годишния форум за 2018 г. 

***

С радост споделяме, че по време на Форума успяхме да си "сверим" часовника с други колеги от сферата и да обменим ценен опит по отношение на различни практики, съпътстващи нашата дейност, както и да споделим основни положения за метода системен одит, прилаган във фондацията. Презентатор от страна на фондация "Конкордия България" бе Радослав Георгиев, мениджър управление на качеството.

BGBGROROMDMDATATDEDE
Maestro, MasterCard, Visa, American Express, Discover, Bank

Facebook YouTube