На 23.11.2017 г. представители на КСУДС – гр. Пловдив посетиха фондация „Конкордия България“ и се запознаха с предоставяните социални услуги и с нашия опит в сферата на социалното предприемачество. Интересни дискусии, сходни целеви групи, общи интереси и споделени идеи – така можем да обобщим деня. Благодарим, колеги, и доскоро!

BGBGROROMDMDATATDEDE
Maestro, MasterCard, Visa, American Express, Discover, Bank

Facebook YouTube